Leylandi pom pom

Leylandi gold pom pom .  160-180 cm , konténeres   24500 FT.

Leylandi gold pom pom . 160-180 cm , konténeres 24500 FT.

Konténeres leylandi pom pomok eladóak.Mérete 120 cm konténer nélkül. ÁRA 9500 FTLeylandi pom pom