Taxus HicksiiTiszafa

Tiszafa

  • 20-30 cm  1100 Ft
  • 50-60 cm 2800 Ft